Porównanie tłumaczeń Dz 16:11

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Zostawszy wyprowadzonymi więc z Troady pojechaliśmy prosto ku Samotrace także nadchodzącego dnia do Neapolu
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Odbiliśmy zatem z Troady i skierowaliśmy się do Samotraki, następnego dnia do Neapolu,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Wypłynąwszy zaś z Troady, pojechaliśmy prosto ku Samotrace, zaś nadchodzącego* do Nea Polis, [* Z domyślnym: dnia. Sens: nazajutrz.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Zostawszy wyprowadzonymi więc z Troady pojechaliśmy prosto ku Samotrace także nadchodzącego dnia do Neapolu