Porównanie tłumaczeń Dz 16:12

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Stamtąd zarówno do Filippi która jest pierwszej części Macedonii miasto kolonia byliśmy zaś w tym mieście przebywając dni jakichś
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
a stamtąd do Filippi,* ** które jest miastem pierwszego okręgu Macedonii,*** kolonią (rzymską). W tym mieście zatrzymaliśmy się na kilka dni.[*Filippi, Φίλιπποι (lm): wcześniej Krenides; nazwę zmieniono na cześć Filipa, ojca Aleksandra Wielkiego. Leżało ok. 2 km na wsch od Gangites, dopływu wpadającego do rzeki Strymon ok. 50 km dalej. W tej dolinie w 42 r. p. Chr. doszło do bitwy między drugim triumwiratem (Oktawian, Antoniusz, Lepidus) a Brutusem i Kasjuszem (zabójcami Juliusza Cezara). Na cześć zwycięstwa Oktawian uczynił je kolonią ze wszystkimi przywilejami obywateli rzym.: wolnością od chłosty i aresztowania (poza przypadkami skrajnymi), z możliwością odwoływania się do cesarza. Oktawian założył tu kolonię dla weteranów armii rzym., z polami, oddziałem wojskowym i miniaturą Rzymu. Mówiono tu po łacinie. Miasto leżało przy Via Egnatia, jednej z głównych dróg imperium, biegnącej stąd do Dyrrachium nad Adriatykiem.][**570 1:1; 590 2:2][***które jest miastem pierwszego okręgu Macedonii, ἥτις ἐστὶν πρώτη ( ς ) μερίδος τῆς ⸃ Μακεδονίας πόλις, em. za trzema późnymi vg mss (XIV?); które jest przodującym miastem tego okręgu Macedonii, ἥτις ἐστὶν πρωτη της μεριδος Μακεδονίας πόλις 𝔓 74 א (IV) A; w l : wczesny wariant raczej nie odpowiada historii; Filippi nie było stolicą, a tylko przodującym miastem jednego z czterech okręgów Macedonii.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
i stamtąd do Filippi, która jest pierwszej części Macedonii miastem, kolonią. Byliśmy zaś w tym mieście przebywając* dni jakieś**. [*"Byliśmy (...) przebywając" - zamiast: "przebywaliśmy".] [** Rozciągłości w czasie.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Stamtąd zarówno do Filippi która jest pierwszej części Macedonii miasto kolonia byliśmy zaś w tym mieście przebywając dni jakichś