Porównanie tłumaczeń Dz 16:12

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Stamtąd zarówno do Filippi która jest pierwszej części Macedonii miasto kolonia byliśmy zaś w tym mieście przebywając dni jakichś
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
a stamtąd do Filippi, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią [rzymską]. W tym mieście zatrzymaliśmy się na kilka dni.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
i stamtąd do Filippi, która jest pierwszej części Macedonii miastem, kolonią. Byliśmy zaś w tym mieście przebywając* dni jakieś**. [*"Byliśmy (...) przebywając" - zamiast: "przebywaliśmy".] [** Rozciągłości w czasie.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Stamtąd zarówno do Filippi która jest pierwszej części Macedonii miasto kolonia byliśmy zaś w tym mieście przebywając dni jakichś