Porównanie tłumaczeń Dz 16:14

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
I pewna kobieta imieniem Lidia sprzedawczyni purpury z miasta Tiatyry czcząca Boga słuchała której Pan otworzył serce zważać co są mówione przez Pawła
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Przysłuchiwała się też temu pewna bogobojna* kobieta, imieniem Lidia,** sprzedawczyni purpury z miasta Tiatyry,*** **** której Pan otworzył serce,***** aby przyjmowała to, co mówił Paweł.[*510 13:43][**Lidia, Λυδία, czyli: Lidia (od nazwy prowincji); jej imię mogło ozn., że jest wyzwoloną prozelitką.][***Tiatyra, Θυάτειρα (lm), znana z purpury od czasów Homera (510 16:14L.).][****730 2:18][*****490 24:45; 500 6:44]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I pewna kobieta, imieniem Lidia. sprzedawczyni purpury (z) miasta Tiatyry, czcząca Boga, słuchała, której Pan otwarł serce, (aby) lgnąć (do) (tych), (które były mówione)* przez Pawła. [* Określa słowa wypowiadane przez Pawła.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
I pewna kobieta imieniem Lidia sprzedawczyni purpury (z) miasta Tiatyry czcząca Boga słuchała której Pan otworzył serce zważać co są mówione przez Pawła
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Przysłuchiwała się temu niejaka Lidia, bogobojna sprzedawczyni purpury z Tiatyry. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Przysłuchiwała się temu też pewna bogobojna kobieta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedająca purpurę, której to serce otworzył Pan, aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A niektóra niewiasta, imieniem Lidyja, która szarłat sprzedawała w mieście Tyjatyrskiem, Boga się bojąca, słuchała; której Pan otworzył serce, aby pilnie słuchała tego, co Paweł mówił.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A niektóra niewiasta imieniem Lidia, z miasta Tiatyrskiego, która szarłat przedawała, chwaląca Boga, słuchała. Której Pan otworzył serce, aby przykłoniła do tego, co powiedał Paweł.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry, imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Przysłuchiwała się nam też pewna czcząca Boga kobieta, o imieniu Lidia, sprzedawczyni purpury z miasta Tiatyry. Pan otworzył jej serce. Uważnie więc słuchała słów Pawła.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Przysłuchiwała się nam też Lidia, pobożna kobieta z Tiatyry. Handlowała ona purpurą. Pan sprawił, że uważnie słuchała słów Pawła.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Słuchała też pewna kobieta imieniem Lidia, pochodząca z Tiatyry sprzedawczyni purpury, czcicielka Boga. Pan otwarł jej serce, tak że zaczęła się skłaniać do tego, co mówił Paweł.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Przysłuchiwała się nam pewna bogobojna kobieta, było jej na imię Lidia; pochodziła z Tiatyry i zajmowała się sprzedażą szkarłatnej tkaniny. Pan pobudził jej serce, tak że chłonęła słowa Pawła.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Przysłuchiwała się nam też pewna ʼbojąca się Bogaʼ kobieta imieniem Lidia, sprzedawczyni purpury, z miasta Tiatyry. Pan sprawił, że uważnie słuchała słów Pawła.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І слухала одна жінка, на ім'я Лідія, продавець кармазину з міста Тіятира, що шанувала Бога. Господь відкрив їй серце, щоб сприймати те, що казав Павло.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A słuchała nas pewna bojąca się Boga niewiasta, imieniem Lidia, sprzedawczyni purpury z miasta Tiatyry, której Pan otworzył serce, by poświęcić się służbie sprawom omawianym przez Pawła.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Jedną z przysłuchujących się była kobieta z miasta Tiatyra, imieniem Lidia, handlująca wysokiej jakości purpurą. Już wcześniej była "bojącą się Boga", a Pan otworzył jej serce na to, co mówił Szaul.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
a przysłuchiwała się pewna niewiasta z Tiatyry, imieniem Lidia, sprzedawczyni Purpury i czcicielka Boga; Jehowa szeroko otworzył jej serce, aby zwracała uwagę na to, co mówi Paweł.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Przysłuchiwała się nam niejaka Lidia z Tiatyry, która handlowała purpurą. Znała już Boga, a Pan sprawił, że chętnie słuchała tego, o czym mówił Paweł.