Porównanie tłumaczeń Dz 16:14

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
I pewna kobieta imieniem Lidia sprzedawczyni purpury z miasta Tiatyry czcząca Boga słuchała której Pan otworzył serce zważać co są mówione przez Pawła
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Przysłuchiwała się też temu pewna bogobojna* kobieta, imieniem Lidia,** sprzedawczyni purpury z miasta Tiatyry,*** **** której Pan otworzył serce,***** aby przyjmowała to, co mówił Paweł.[*510 13:43][**Lidia, Λυδία, czyli: Lidia (od nazwy prowincji); jej imię mogło ozn., że jest wyzwoloną prozelitką.][***Tiatyra, Θυάτειρα (lm), znana z purpury od czasów Homera (510 16:14L.).][****730 2:18][*****490 24:45; 500 6:44]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I pewna kobieta, imieniem Lidia. sprzedawczyni purpury (z) miasta Tiatyry, czcząca Boga, słuchała, której Pan otwarł serce, (aby) lgnąć (do) (tych), (które były mówione)* przez Pawła. [* Określa słowa wypowiadane przez Pawła.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
I pewna kobieta imieniem Lidia sprzedawczyni purpury (z) miasta Tiatyry czcząca Boga słuchała której Pan otworzył serce zważać co są mówione przez Pawła