Porównanie tłumaczeń Dz 16:17

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ta która towarzyszyła Pawłowi i nam krzyczała mówiąc ci ludzie niewolnicy Boga Najwyższego są którzy zwiastują nam drogę zbawienia
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Ta, idąc blisko za Pawłem i za nami, krzyczała, mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego!* Oni głoszą wam drogę zbawienia!**[*340 3:26; 480 5:7][**480 1:24; 490 4:34]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ta towarzysząc Pawłowi i nam. krzyczała mówiąc: "Ci ludzie niewolnikami* Boga najwyższego są, którzy zwiastują wam drogę zbawienia".[* Lub: "sługami".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ta która towarzyszyła Pawłowi i nam krzyczała mówiąc ci ludzie niewolnicy Boga Najwyższego są którzy zwiastują nam drogę zbawienia