Porównanie tłumaczeń Dz 16:20

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
i doprowadziwszy ich do dowódców strażników powiedzieli ci ludzie niepokoją nasze miasto Judejczycy będąc
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
wprowadzili ich przed pretorów* ** i powiedzieli: Ci oto ludzie bardzo niepokoją nasze miasto,*** będąc Żydami,****[*Pretor, στρατηγός, urzędnik rzym. sprawujący tzw. władzę mniejszą. Pod nieobecność konsulów przejmował on najwyższą władzę w mieście.][**470 10:18][***110 18:17; 510 17:6][****Odwołanie się do narodowości łączyło się z dekretem Klaudiusza nakazującym Żydom opuszczenie Rzymu (510 18:2). Paweł był zatem w Filippi w 49 lub 50 r. Rzymianie bywali niechętni Żydom; 510 16:20L.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I doprowadziwszy ich (do) komendantów, powiedzieli: "Ci ludzie niepokoją nasze miasto, Judejczykami będąc,
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
i doprowadziwszy ich (do) dowódców strażników powiedzieli ci ludzie niepokoją nasze miasto Judejczycy będąc