Porównanie tłumaczeń Dz 16:21

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
i zwiastują zwyczaje których nie wolno nam przyjmować ani czynić Rzymianami będąc
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
i głoszą zwyczaje,* których nie wolno nam, jako Rzymianom,** *** przyjmować ani zachowywać.[*190 3:8][**Judaizm był w imperium religią dozwoloną, lecz nie wolno jej było krzewić wśród obywateli rzymskich – i to oskarżyciele wykorzystują.][***510 16:37]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
i zwiastują obyczaje, których nie wolno nam przyjmować ani czynić, Rzymianami będącym".
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
i zwiastują zwyczaje których nie wolno nam przyjmować ani czynić Rzymianami będąc
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Głoszą zwyczaje, których nam, jako Rzymianom, nie wolno przyjmować ani praktykować.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
I głoszą zwyczaje, których nam, jako Rzymianom, nie wolno przyjmować ani zachowywać.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
I opowiadają zwyczaje, których się nam nie godzi przyjmować ani zachowywać, ponieważ jesteśmy Rzymianie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
i opowiedają zwyczaj, którego się nam przyjmować nie godzi ani czynić, gdyżeśmy są Rzymianie.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
i głoszą obyczaje, których nam, Rzymianom, nie godzi się przyjmować ani stosować się do nich.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
I głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Propagują obyczaje, których my, Rzymianie, nie możemy przyjmować ani stosować się do nich.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
i głoszą obyczaje, których nam jako Rzymianom nie wolno przyjąć ani według nich postępować”.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Szerzą takie obyczaje, jakich nam, Rzymianom, nie godzi się przyjmować ani praktykować”.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Nawołują oni do takich zasad, których nam, Rzymianom, nie wolno przyjmować ani przestrzegać.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Głoszą bowiem obyczaje, których my, Rzymianie, nie możemy przyjmować, a tym bardziej zachowywaćʼ.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
і навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не годиться приймати ані виконувати.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
oraz zwiastują obyczaje, których nie wolno nam przyjmować, ani robić będąc Rzymianami.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Otóż propagują zwyczaje, których przyjęcie i przestrzeganie jest dla nas sprzeczne z prawem, bo my jesteśmy Rzymianami".
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
i ogłaszają zwyczaje, których nam nie wolno przyjmować ani praktykować, gdyż jesteśmy Rzymianami”.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Są Żydami i propagują styl życia, którego nam, Rzymianom, nie wolno przyjmować!