Porównanie tłumaczeń Dz 16:21

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
i zwiastują zwyczaje których nie wolno nam przyjmować ani czynić Rzymianami będąc
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
i głoszą zwyczaje,* których nie wolno nam, jako Rzymianom,** *** przyjmować ani zachowywać.[*190 3:8][**Judaizm był w imperium religią dozwoloną, lecz nie wolno jej było krzewić wśród obywateli rzymskich – i to oskarżyciele wykorzystują.][***510 16:37]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
i zwiastują obyczaje, których nie wolno nam przyjmować ani czynić, Rzymianami będącym".
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
i zwiastują zwyczaje których nie wolno nam przyjmować ani czynić Rzymianami będąc