Porównanie tłumaczeń Dz 16:23

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Wiele zarówno nałożywszy im ciosów rzucili do strażnicy nakazawszy strażnikowi więziennemu niezawodnie zachowywać ich
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A gdy im zadali wiele razów, wrzucili ich do więzienia* i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł.[*490 21:12; 510 12:4]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Wiele nałożywszy im uderzeń, rzucili do strażnicy, nakazawszy strażnikowi więźniów niezawodnie strzec ich.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Wiele zarówno nałożywszy im ciosów rzucili do strażnicy nakazawszy strażnikowi więziennemu niezawodnie zachowywać ich