Porównanie tłumaczeń Dz 16:25

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Podczas zaś północy Paweł i Sylas modląc się śpiewali hymn Bogu przysłuchiwali się zaś im więźniowie
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A około północy Paweł i Sylas, modląc się, śpiewali hymny Bogu,* więźniowie zaś przysłuchiwali się im.[*220 35:10; 230 42:9; 230 77:7; 230 119:62; 540 6:10]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Około zaś środka nocy Paweł i Sylas modląc się sławili hymnem Boga, przysłuchiwali się zaś im uwięzieni.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Podczas zaś północy Paweł i Sylas modląc się śpiewali hymn Bogu przysłuchiwali się zaś im więźniowie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie słyszeli ich.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A o północy Paweł i Sylas modląc się, chwalili Boga pieśniami, tak że je słyszeli więźniowie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Lecz o północy Paweł i Sylas modląc się, chwalili Boga. A słuchali ich, którzy byli w więzieniu.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
O północy Paweł i Sylas modląc się, śpiewali hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Około północy Paweł i Sylas jeszcze się modlili i śpiewali Bogu. A inni więźniowie przysłuchiwali się.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
O północy Paweł i Sylas, modląc się śpiewem, wielbili Boga, a więźniowie przysłuchiwali się im.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Około północy, kiedy Paweł i Sylas modlili się do Boga i śpiewali na jego cześć, a więźniowie przysłuchiwali się,
Przekład literacki
Biblia Poznańska
O północy Paweł i Sylas modląc się śpiewali na cześć Boga, a więźniowie im się przysłuchiwali.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Опівночі Павло й Сила, молячись, прославляли Бога, а в'язні слухали їх.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Zaś około północy Paweł i Sylas, modląc się śpiewali Bogu, więc więźniowie im się przysłuchiwali.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Około północy Sza'ul i Sila modlili się i śpiewali Bogu hymny, inni zaś więźniowie uważnie słuchali.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
A mniej więcej o północy Paweł i Sylas modlili się i wysławiali Boga pieśnią, więźniowie zaś ich słyszeli.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Około północy Paweł i Sylas wielbili Boga modlitwą i pieśniami, a wszyscy współwięźniowie przysłuchiwali się im.