Porównanie tłumaczeń Dz 16:25

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Podczas zaś północy Paweł i Sylas modląc się śpiewali hymn Bogu przysłuchiwali się zaś im więźniowie
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A około północy Paweł i Sylas, modląc się, śpiewali hymny Bogu,* więźniowie zaś przysłuchiwali się im.[*220 35:10; 230 42:9; 230 77:7; 230 119:62; 540 6:10]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Około zaś środka nocy Paweł i Sylas modląc się sławili hymnem Boga, przysłuchiwali się zaś im uwięzieni.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Podczas zaś północy Paweł i Sylas modląc się śpiewali hymn Bogu przysłuchiwali się zaś im więźniowie