Porównanie tłumaczeń Dz 16:29

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Poprosiwszy zaś światła wskoczył i drżący który stał się przypadł do Pawła i Sylasa
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Wtedy poprosił o światło, wskoczył do środka i zdjęty przerażeniem, przypadł do Pawła i Sylasa,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Zażądawszy zaś światła wskoczył i drżącym stawszy się przypadł do Pawła i Sylasa.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Poprosiwszy zaś światła wskoczył i drżący który stał się przypadł do Pawła i Sylasa