Porównanie tłumaczeń Dz 16:33

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
A przyjąwszy ich w tej godzinie nocą obmył od ciosów i został zanurzony on i ci jego wszyscy od razu
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Wtedy wziął ich w tej godzinie, w nocy, obmył od ran, i zaraz został ochrzczony on sam i wszyscy jego [domownicy].
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I przyjąwszy ich w owej godzinie nocy, umył od uderzeń. I dał się zanurzyć on i (ci) jego wszyscy natychmiast.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
A przyjąwszy ich w tej godzinie nocą obmył od ciosów i został zanurzony on i (ci) jego wszyscy od razu
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Wtedy stróż wziął ich, o tej godzinie, w nocy, obmył z ran i zaraz dał się ochrzcić, zarówno on sam, jak i wszyscy jego domownicy.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ochrzcił, on i wszyscy jego domownicy.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A wziąwszy je onejże godziny w nocy, omył rany ich i ochrzcił się zaraz, on i wszyscy domownicy jego.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A wziąwszy je onejże godziny w nocy, omył rany ich. I był ochrzczony sam i wszytek dom jego natychmiast.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany, i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Przyjął ich więc tej godziny w nocy, obmył rany i natychmiast został ochrzczony wraz z całym swoim domem.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
W nocy, jeszcze o tej samej godzinie zabrał ich z sobą i obmył im rany. Zaraz też przyjął chrzest razem z rodziną.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Zajął się więc nimi o tej godzinie nocnej, opatrzył rany i od razu sam z wszystkimi swoimi przyjął chrzest.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
W tej samej chwili pośród nocy zabrał ich do siebie, obmył im rany i zaraz przyjął chrzest razem ze wszystkimi domownikami.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
jeszcze bowiem tej nocy zabrał ich do siebie, obmył rany, zaraz też przyjął chrzest ze wszystkimi domownikami.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І, забравши їх тієї години ночі, обмив їм рани, і тут же охрестився сам і вся його родина.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Więc wziął ich do siebie owej godziny nocy, obmył z powodu ran i zaraz dał się ochrzcić; on i wszyscy jego domownicy.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
I pomimo tej późnej pory nocnej dozorca zabrał ich i przemył ich rany, i niezwłocznie on i wszyscy jego ludzie zostali zanurzeni.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
On zaś wziął ich ze sobą w tejże godzinie nocy i obmył ich pręgi; a wszyscy – on i jego domownicy – zostali bezzwłocznie ochrzczeni.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Zaraz też strażnik zaprosił ich do siebie i opatrzył rany po biczowaniu, a następnie dał się ochrzcić wraz z całą rodziną.