Porównanie tłumaczeń Dz 16:33

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
A przyjąwszy ich w tej godzinie nocą obmył od ciosów i został zanurzony on i ci jego wszyscy od razu
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Wtedy wziął ich w tej godzinie, w nocy, obmył od ran, i zaraz został ochrzczony on sam i wszyscy jego (domownicy).*[*510 2:38; 510 8:12; 510 10:47-48; 510 16:15; 510 18:8]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I przyjąwszy ich w owej godzinie nocy, umył od uderzeń. I dał się zanurzyć on i (ci) jego wszyscy natychmiast.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
A przyjąwszy ich w tej godzinie nocą obmył od ciosów i został zanurzony on i (ci) jego wszyscy od razu