Porównanie tłumaczeń Dz 16:35

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Dzień zaś gdy stał się wysłali dowódcy straży trzymających rózgę mówiąc oddal ludzi tych
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A gdy nastał dzień, posłali pretorzy siepaczy z poleceniem: Zwolnij tych ludzi.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
(Kiedy) dzień zaś (stał się), wysłali komendanci trzymających rózgę*, mówiąc: "Uwolnij ludzi tych".[* O liktorach rzymskich.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Dzień zaś gdy stał się wysłali dowódcy straży trzymających rózgę mówiąc oddal ludzi tych