Porównanie tłumaczeń Dz 16:37

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
zaś Paweł powiedział do nich wychłostawszy nas publicznie bez sądów ludzi Rzymianami będących rzucili do strażnicy i teraz potajemnie nas wyrzucają nie bowiem ale przyszedłszy sami nas niech wyprowadzą
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Paweł jednak powiedział do nich: Wychłostali nas, ludzi będących Rzymianami,* publicznie bez sądu,** wrzucili nas do więzienia; a teraz potajemnie nas wypędzają? O, nie! Niech tu sami przyjdą i nas wyprowadzą.[*Lex Valeria z 509 r. p. Chr. i Lex Poscia z 248 r. p. Chr. stanowiły, że stosowanie chłosty wobec obywateli rzym. jest przestępstwem. Cyceron pisze: „Zakucie obywatela rzymskiego w kajdany było przestępstwem, chłosta skandalem, ścięcie rodzicobójstwem.” Klaudiusz pozbawił miasto Rodos wolności za ukrzyżowanie obywateli rzymskich (510 16:37L.).][**510 22:25]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Zaś Paweł mówił do nich: "Obiwszy nas publicznie nie zasądzonych, ludzi Rzymianami będących, rzucili do strażnicy. I teraz skrycie nas wyrzucają? Nie bowiem, ale przyszedłszy sami nas niech wyprowadzą".
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
zaś Paweł powiedział do nich wychłostawszy nas publicznie bez sądów ludzi Rzymianami będących rzucili do strażnicy i teraz potajemnie nas wyrzucają nie bowiem ale przyszedłszy sami nas niech wyprowadzą
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Paweł jednak powiedział do nich: Wychłostali nas, obywateli rzymskich, publicznie i bez sądu, wtrącili nas do więzienia, a teraz potajemnie nas wypędzają? O, nie! Niech tu sami przyjdą i nas wyprowadzą.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Lecz Paweł powiedział do nich: Publicznie, bez sądu biczowali i wtrącili do więzienia nas, obywateli rzymskich, a teraz potajemnie nas wyrzucają? Nic z tego! Niech sami przyjdą i wyprowadzą nas.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Ale im Paweł rzekł: Usiekłszy nas jawnie rózgami nie przekonanych, gdyżeśmy są ludzie Rzymianie, wrzucili do więzienia; a teraz nas potajemnie wyganiają? Nic z tego; ale sami niech przyjdą i wyprowadzą nas.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A Paweł rzekł im: Ubiwszy nas jawnie, nie osądzonych, ludzie Rzymiany, wrzucili do ciemnice, a teraz nas potajemnie wypychają? Nie tak, ale niech przyjdą, a sami nas wypchną.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Wyjdźcie więc teraz i idźcie w pokoju! Ale Paweł powiedział do nich: Publicznie, bez sądu, ubiczowali nas, obywateli rzymskich, i wtrącili do więzienia, a teraz cichaczem nas wyrzucają? O, nie! Niech tu sami przyjdą i wyprowadzą nas!
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Paweł zaś rzekł do nich: Wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie bez sądu, wrzucili nas do więzienia; teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie, niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Paweł jednak oznajmił im: Publicznie, bez sądu biczowali nas, obywateli rzymskich, i wtrącili do więzienia, a teraz potajemnie nas wyrzucają? O, nie! Niech raczej sami przyjdą i nas wyprowadzą!
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Lecz Paweł odpowiedział: „Publicznie i bez procesu sądowego wychłostali nas, obywateli rzymskich. Wtrącili nas także do więzienia. A teraz potajemnie chcą się nas pozbyć? O, nie! Niech przyjdą tu i sami nas wyprowadzą!”.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Paweł jednak powiedział do tamtych: „Bez sądu, publicznie poddali nas chłoście, nas, obywateli rzymskich, i wrzucili nas do więzienia, a teraz cichaczem nas usuwają!? O, nie! Niech sami tu przyjdą i nas wyprowadzą”.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Paweł jednak odpowiedział: - Publicznie, bez sądu wychłostali nas, obywateli rzymskich, wtrącili do więzienia, a teraz po cichu każą nam pójść sobie? O, nie! Raczej niech tutaj przyjdą i osobiście nas wyprowadzą.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
A na to Paweł: ʼJak to, bez sądu nas, obywateli rzymskich, publicznie wychłostali i wtrącili do więzienia, a teraz potajemnie nas wyrzucają? O, nie! Niech przyjdą i sami nas wyprowadzą!ʼ
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
А Павло відказав їм: Прилюдно побивши нас, римлян, незасуджених людей посадили до в'язниці, а тепер таємно нас виводять? Ні ж бо, хай самі прийдуть та й виведуть нас.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Ale Paweł im powiedział: Publicznie nas obili oraz wrzucili do więzienia ludzi nie zasądzonych, którzy są Rzymianami; a teraz skrycie nas wyrzucają? Nic z tego; niech przyjdą i niech sami nas wyprowadzą.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Lecz Sza'ul rzekł pachołkom: "Wychłostawszy nas publicznie, mimo że nie skazano nas za żadną zbrodnię, a jesteśmy obywatelami rzymskimi, wtrącili nas do więzienia. A teraz chcą się nas potajemnie pozbyć? Nic z tego! Niech przyjdą i sami nas wyprowadzą!".
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Ale Paweł rzekł do nich: ”Publicznie, bez osądzenia, wychłostali nas, ludzi będących Rzymianami, i wtrącili do więzienia, a te raz potajemnie nas wyrzucają? O, nie! Niech raczej sami przyjdą i nas wyprowadzą”.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
—O nie!—zaprotestował Paweł. —Nie zważając na to, że jesteśmy rzymskimi obywatelami, bez wyroku kazali nas ubiczować i wtrącić do więzienia. A teraz ukradkiem próbują się nas pozbyć? Niech sami przyjdą i nas uwolnią.