Porównanie tłumaczeń Dz 16:4

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Gdy zaś przechodzili te miasta przekazywali im strzec postanowień które są osądzone przez wysłanników i starszych w Jeruzalem
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im do przestrzegania postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie.*[*550 2:3-5]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Gdy zaś przechodzili (te) miasta, przekazywali im**, (aby) strzec postanowień, (tych) osądzonych przez wysłanników i starszych, (tych) w Jerozolimie. [* Odnosi się nie do "miasta", lecz do domyślnie "chrześcijan", zamieszkujących w tych miastach.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Gdy zaś przechodzili (te) miasta przekazywali im strzec postanowień które są osądzone przez wysłanników i starszych w Jeruzalem