Porównanie tłumaczeń Dz 16:6

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Przeszedłszy zaś Frygię i galacką krainę zostawszy powstrzymanymi przez Świętego Ducha powiedzieć Słowo w Azji
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
I przeszli przez frygijską* i galacką** krainę,*** powstrzymani przez Ducha Świętego**** od głoszenia Słowa w Azji.[*Frygia : prowincja w centralnej części Azji Mn., na zach od Pizydii.][**Galacja : (1) ziemie dawnego królestwa Galacji w środkowej Azji Mn. (pn Galacja); (2) rzym. prowincja, której głównymi miastami w I w. po Chr. były: Ancyra i Antiochia Pizydyjska (pd Galacja), 510 16:6L.][***510 2:47; 510 5:14; 510 6:7; 510 9:31][****510 18:23]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Przeszli zaś Frygię i galacką krainę, powstrzymani przez Świętego Ducha (od) powiedzenia słowa w Azji.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Przeszedłszy zaś Frygię i galacką krainę zostawszy powstrzymanymi przez Świętego Ducha powiedzieć Słowo w Azji