Porównanie tłumaczeń Dz 16:8

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Przeszedłszy zaś Mizję zeszli do Troady
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
a zatem po przejściu obok Mizji doszli do Troady.* **[*Troada : miasto portowe na pn-zach wybrzeżu Azji Mn., niedaleko Troi.][**510 20:56; 540 2:12; 620 4:13]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Przeszedłszy zaś Myzję, zeszli do Troady.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Przeszedłszy zaś Mizję zeszli do Troady