Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
i jeśli mam prorokowanie i znając tajemnice wszelkie i całe [mając] poznanie, i jeśli mam całkowitą wiarę tak, że góry przenoszę, miłości zaś nie mam, niczym jestem.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Choćbym też miał [dar] prorokowania, pojął wszystkie tajemnice, [posiadł] wszelkie poznanie i choćbym miał całą wiarę, tak że przenosiłbym góry, ale nie miał miłości - byłbym niczym.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I jeśli miałbym* prorokowanie i znałbym** tajemnice wszystkie i całe poznanie, i jeśli miałbym*** całą wiarę, tak żeby góry przestawiać, miłości zaś nie miałbym****, niczym byłbym*****. [* W oryginale coniunctivus praesentis activi, jako poprzednik okresu warunkowego, modus eventualis.] [** W oryginale coniunctivus perfecti activi, jako drugi poprzednik okresu warunkowego, modus eventualis.] [*** W oryginale coniunctivus praesentis activi, jako trzeci poprzednik okresu warunkowego, modus eventualis.] [**** Czwarty poprzednik okresu warunkowego, modus eventualis.] [***** W oryginale indicativus praesentis activi, następnik okresu warunkowego, modus eventualis. Inny możliwy przekład: "będę".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
I jeśli miałbym prorokowanie i znałbym tajemnice wszystkie i wszelkie poznanie i jeśli miałbym całą wiarę że góry przestawiać miłości zaś nie miałbym niczym jestem