Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
nie zachowuje się nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie drażniąca, nie liczy zła,
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
nie zachowuje się niestosownie, nie szuka swojej [korzyści], nie jest porywcza, nie zlicza sobie złego,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
nie jest niedostojna, nie szuka (tych)* swego, nie jest ostra**, nie liczy zła, [* Z domyślnym: dobra, sława, pożytek itp.] [** Metafora.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
nie zachowuje się niestosowne nie szuka swojego nie jest drażniąca nie liczy zła