Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Miłość nigdy [nie] upada. Jeśli zaś prorokowania, staną się niepotrzebne, jeśli języki, ustaną, jeśli poznanie, straci znaczenie.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Miłość nigdy nie ustaje; jeśli natomiast chodzi o proroctwa - zostaną spełnione; jeśli o języki - skończą się, jeśli o poznanie - straci swoją ważność.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Miłość nigdy (nie) pada. Czy to zaś prorokowania będą uznane za bezużyteczne; czy to języki powstrzymane będą*; czy to poznanie będzie uznane za bezużyteczne. [* W oryginale indicativus futuri medii. Gramatyka dopuszcza jednak także sens pasywny.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Miłość nigdy odpada czy to zaś prorokowania będą uznane za bezużyteczne czy to języki zostaną powstrzymane czy to poznanie przestanie mieć znaczenie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Miłość nigdy nie ustaje. Natomiast proroctwa? — Te się wypełnią. Języki? — Te ustaną. Wiedza? — Jej świeżość przeminie.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Miłość nigdy nie ustaje. Bo choć są proroctwa, przeminą; choć języki, ustaną; choć wiedza, obróci się wniwecz.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Miłość nigdy nie ustaje; bo choć są proroctwa, te zniszczeją; choć języki, te ustaną; choć umiejętność, wniwecz się obróci.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Miłość nigdy nie ginie: choć proroctwa zniszczeją, chociaż języki ustaną, chociaż umiejętność będzie zepsowana.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, choć zniknie dar języków i choć wiedzy [już] nie stanie.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Miłość nigdy nie ustaje. Natomiast proroctwa przeminą, dar języków zaniknie, wiedza przeminie.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Miłość nigdy się nie kończy. Inaczej niż dar prorokowania, który ustanie, języki, które zanikną, czy wiedza, której zabraknie.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Miłość nie kończy się nigdy! Natomiast czy to dar prorokowania — będzie zbędny, czy dar języków — ustanie, czy wiedza — zbędna będzie.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Miłość nigdy nie przemija. Choć stracą swój sens proroctwa, ustanie dar języków, wiedza utraci znaczenie.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Miłość nigdy nie ustaje, chociaż dar przemawiania z natchnienia Bożego zniknie, chociaż dar modlenia się w obcych językach przeminie, chociaż wiedzy zabraknie.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Любов ніколи не минає. Хоч є пророцтва, - та припиняться, хоч є мови, - та замовкнуть, хоч є знання, - та зникне.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Miłość nigdy nie upada. Zaś, czy to prorokowania zostaną zniesione; czy to języki zatrzymają się; czy to szukanie wiedzy zostanie zaniedbane.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Miłość nigdy się nie kończy; lecz proroctwa przeminą, języki ustaną, wiedza przeminie.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Miłość nigdy nie zawodzi. Ale czy są dary prorokowania – zostaną usunięte, czy języki – ustaną, czy poznanie – będzie usunięte.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
i nigdy się nie kończy! A dar prorokowania, dar mówienia językami, dar wyjątkowej wiedzy? Wszystkie one kiedyś przeminą.