Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:12

I Koryntian rozdział 6 zawiera 20 wersetów.
Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Wszystkie mi wolno ale nie wszystkie jest korzystne wszystkie mi wolno ale nie ja będę owładnięty przez coś
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Wszystko mi wolno,* ale nie wszystko pożyteczne.** Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie dam sobą zawładnąć.[*Być może, pod. jak wyr.: Pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmów, cytat wypowiedzi środowiska korynckiego.][**530 10:23]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie ja będę władany przez coś.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Wszystkie mi wolno ale nie wszystkie jest korzystne wszystkie mi wolno ale nie ja będę owładnięty przez coś