Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:13

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Pokarmy dla brzucha i brzuch dla pokarmów zaś Bóg i ten i te udaremni zaś ciało nie dla nierządu ale dla Pana i Pan dla ciała
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; ale Bóg położy kres jednemu i drugim. Ciało zaś jest nie dla nierządu, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Potrawy (dla) brzucha, i brzuch (dla) potraw, zaś Bóg i ten i te uzna za bezużyteczne. Zaś ciało nie (dla) nierządu, ale (dla) Pana, i Pan (dla) ciała.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Pokarmy (dla) brzucha i brzuch (dla) pokarmów zaś Bóg i ten i te udaremni zaś ciało nie (dla) nierządu ale (dla) Pana i Pan (dla) ciała
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Pokarm jest dla brzucha, a brzuch dla pokarmów — ale Bóg położy kres jednemu i drugiemu. Ciało natomiast jest nie dla nierządu, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Pokarmy dla brzucha, a brzuch dla pokarmów. Lecz Bóg zniszczy i jedno, i drugie. Ciało zaś nie jest dla nierządu, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Pokarmy brzuchowi należą, a brzuch pokarmom; ale Bóg i brzuch i pokarmy skazi; lecz ciało nie należy wszeteczeństwu ale Panu, a Pan ciału.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Pokarm brzuchowi, a brzuch pokarmom: lecz Bóg i ten i te zepsuje. A ciało nie porubstwu, ale Panu, a Pan ciału.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Pokarm [jest] dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów; ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Pokarm jest dla żołądka a żołądek dla pokarmu, Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ciało przecież nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, i Pan dla ciała.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Pokarm jest dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg natomiast unicestwi i jedno, i drugie. Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
„Pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmu” — Bóg bezużytecznym uczyni i to, i to. Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała;
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Każdy ma żołądek i potrzebuje żywności, ale z woli Boga i jedno i drugie nie będzie trwało wiecznie. Ciało przed rozpustą należy uchronić dla Pana, bo on rządzi ciałem.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Pokarm przeznaczony jest dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi zarówno jedno, jak i drugie. Natomiast ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Їжа для живота, і живіт для їжі, але Бог те й друге знищить. Тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; ale Bóg i to, i tamte wniwecz obróci. Zaś ciało nie jest dla cudzołóstwa, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
"Pokarm jest dla żołądka, a żołądek dla pokarmu"? Być może, ale Bóg położy kres im obu. Jednakże ciało nie jest dla rozwiązłości, tylko dla Pana, Pan zaś dla ciała.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Pokarmy dla brzucha, a brzuch dla pokarmów, ale Bóg obróci wniwecz i jedno, i drugie. Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan jest dla ciała.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Istnieje jedzenie i jest żołądek, do którego ono trafia. Ale i jedno, i drugie nie będzie trwać wiecznie. Pamiętajcie, że ciała nie otrzymaliśmy po to, aby prowadzić rozwiązłe życie. Nasze ciało należy do Pana, a On troszczy się o nie.