Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:13

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Pokarmy dla brzucha i brzuch dla pokarmów zaś Bóg i ten i te udaremni zaś ciało nie dla nierządu ale dla Pana i Pan dla ciała
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Pokarm dla brzucha,1) a brzuch dla pokarmów; ale Bóg położy kres2) jednemu i drugim. Ciało zaś jest nie dla nierządu,3) lecz dla Pana,4) a Pan dla ciała.5)[1)Mt 15:17][2)Kol 2:22][3)1Tes 4:3-5][4)1Kor 6:15][5)Rz 8:11]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Potrawy (dla) brzucha, i brzuch (dla) potraw, zaś Bóg i ten i te uzna za bezużyteczne. Zaś ciało nie (dla) nierządu, ale (dla) Pana, i Pan (dla) ciała.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Pokarmy (dla) brzucha i brzuch (dla) pokarmów zaś Bóg i ten i te udaremni zaś ciało nie (dla) nierządu ale (dla) Pana i Pan (dla) ciała