Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:16

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Lub nie wiecie że który jest łączony z nierządnicą jedno ciało jest są będą bowiem mówi dwoje ku ciału jednemu
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Albo czy nie wiecie, że kto łączy się z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Będą bowiem – mówi – ci dwoje jednym ciałem .*[*10 2:24; 470 19:5; 480 10:8; 560 5:31]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
[Lub] nie wiecie, że łączący się (z) nierządną, jednym ciałem jest? Będą bowiem, mówi, dwoje ku ciału jednemu.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Lub nie wiecie że który jest łączony (z) nierządnicą jedno ciało jest (są) będą bowiem mówi dwoje ku ciału jednemu
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Bo czy nie wiecie, że kto się łączy z prostytutką, staje się z nią jednym ciałem? Będą bowiem — jak czytamy — ci dwoje jednym ciałem.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Czyż nie wiecie, że ten, kto się łączy z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Dwoje bowiem, mówi on, będą jednym ciałem.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Azaż nie wiecie, iż ten, co się złącza z wszetecznicą, jednem ciałem z nią jest? albowiem mówi: Będą dwoje jednem ciałem.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Abo nie wiecie, iż ten, co się złącza z nierządnicą, zstaje się jednym ciałem? Abowiem (mówi) będą dwa w jednym ciele.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem – jak jest powiedziane – dwoje jednym ciałem.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Czy nie wiecie, że ten, kto się łączy z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Będą bowiem, mówi Bóg, oboje jednym ciałem.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Czy nie wiecie, że ten, który łączy się z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Będą bowiem - jak jest powiedziane - dwoje jednym ciałem.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Czy nie wiecie, że kto się łączy z rozpustnicą, jednym z nią staje się ciałem? Bo, jak jest napisane, „będą dwoje jednym ciałem”.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Wiadomo, że kto łączy się z ladacznicą, stanowi z nią jedno ciało, bo Pismo mówi: Będą we dwoje jednym ciałem.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Albo czy nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, tworzy z nią jedno ciało? Pismo Święte powiada bowiem: ʼBędą dwoje w jednym cieleʼ.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Чи не знаєте, що той, хто пристає до розпусниці, стає з нею одним тілом? Мовиться: Обоє будете одним тілом.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Lub nie wiecie, że kto się łączy z prostytutką, jest z nią w czasie złączenia jednym ciałem? Bo mówi: Dwoje będą ku jednej, cielesnej naturze.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Czyż nie wiecie, że człowiek, który łączy się z prostytutką, fizycznie staje się jedno z nią? Bo Tanach mówi: "Tych dwoje będzie jednym ciałem";
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
A czyż nie wiecie, że kto się złączył z nierządnicą, ten jest z nią jednym ciałem? Bo ”oboje”, mówi on, ”będą jednym ciałem”.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Pamiętajcie! Ten, kto łączy się z prostytutką staje się z nią jednym ciałem! Przecież Pismo mówi wyraźnie: „Ci dwoje staną się jednym ciałem”.