Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:18

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Uciekajcie przed nierządem każdy grzech które jeśli uczyniłby człowiek na zewnątrz ciała jest zaś oddający się nierządowi ku własnemu ciału grzeszy
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Uciekajcie* przed nierządem.** Wszelkie wykroczenie,*** którego dopuszczałby się człowiek, jest poza ciałem; kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała.[*620 2:22][**240 6:32; 530 5:1; 540 12:21; 650 13:4][***wykroczenie, ἁμάρτημα, l. bliskoznaczne grzech.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Uciekajcie (przed) nierządem. Każde zgrzeszenie, które uczyniłby człowiek, na zewnątrz ciała jest, zaś popełniający nierząd ku własnemu ciału grzeszy.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Uciekajcie (przed) nierządem każdy grzech które jeśli uczyniłby człowiek na zewnątrz ciała jest zaś oddający się nierządowi ku własnemu ciału grzeszy
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Uciekajcie przed nierządem. Każdy grzech, którego człowiek się dopuszcza, ma miejsce jakby poza jego ciałem. Kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Uciekajcie od nierządu. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem. Lecz kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, który by człowiek popełnił, oprócz ciała jest; lecz kto wszeteczeństwo płodzi, przeciwko swemu własnemu ciału grzeszy.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Uciekajcie przed porubstwem. Wszelki grzech, który by człowiek czynił, nie jest na ciele: ale kto porubstwo płodzi, przeciwko ciału swemu grzeszy.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz [ja wam mówię], kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Uciekajcie od rozpusty! Wszelki grzech, który może popełnić człowiek, jest poza ciałem. Kto zaś grzeszy rozpustą, przeciw własnemu ciału grzeszy.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Uciekajcie przed rozpustą! Każdy inny grzech, który popełnia człowiek, jest poza ciałem, ale kto oddaje się rozpuście, grzeszy przeciw własnemu ciału.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Brońcie się przed rozpustą! Każdy czyn grzeszny, którego dopuściłby się człowiek, spełnia się poza ciałem; kto natomiast dopuszcza się rozpusty, grzeszy na własnym ciele.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Wystrzegajcie się rozwiązłości! Żaden inny grzech ludzki nie hańbi ciała, ale kto popada w rozpustę, hańbi własne ciało.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Unikajcie rozpusty! Każdy inny grzech, jakiego dopuszcza się człowiek, nie dotyczy ciała, ale w wypadku rozpusty człowiek grzeszy przeciw własnemu ciału.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Утікайте від розпусти. Кожний гріх, який тільки чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Wystrzegajcie się prostytucji. Wszelki grzech, który mógłby uczynić człowiek jest na zewnątrz ciała; zaś kto uprawia prostytucję grzeszy co do własnego ciała.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Strzeżcie się rozwiązłości! Każdy inny grzech, jaki człowiek popełnia, jest na zewnątrz ciała, ale wszetecznik grzeszy przeciwko własnemu ciału.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Uciekajcie od rozpusty. Każdy inny grzech, który by człowiek popełnił, jest poza jego ciałem, ale kto się dopuszcza rozpusty, grzeszy przeciw własnemu ciału.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Unikajcie rozwiązłości seksualnej jak ognia! Każdy popełniony grzech ostatecznie zostaje poza naszym ciałem. Natomiast grzech seksualny godzi w nasze ciało.