Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:18

I Koryntian rozdział 6 zawiera 20 wersetów.
Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Uciekajcie przed nierządem każdy grzech które jeśli uczyniłby człowiek na zewnątrz ciała jest zaś oddający się nierządowi ku własnemu ciału grzeszy
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Uciekajcie* przed nierządem.** Wszelkie wykroczenie,*** którego dopuszczałby się człowiek, jest poza ciałem; kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała.[*620 2:22][**240 6:32; 530 5:1; 540 12:21; 650 13:4][***wykroczenie, ἁμάρτημα, l. bliskoznaczne grzech.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Uciekajcie (przed) nierządem. Każde zgrzeszenie, które uczyniłby człowiek, na zewnątrz ciała jest, zaś popełniający nierząd ku własnemu ciału grzeszy.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Uciekajcie (przed) nierządem każdy grzech które jeśli uczyniłby człowiek na zewnątrz ciała jest zaś oddający się nierządowi ku własnemu ciału grzeszy