Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:2

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Nie wiecie że święci świat będą sądzić i jeśli w was jest sądzony świat niegodni jesteście sądzeń najmniejszych
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Czy nie wiecie, że święci sądzić będą świat? A jeśli świat ma być przez was sądzony,* czy nie jesteście zdolni do rozstrzygania** w (sprawach) pomniejszych?***[*470 19:28; 490 22:30; 730 20:4][**Lub: sądów, κριτήριον (ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων ).][***pomniejszych, ἐλάχιστος, stopień najwyższy w funkcji wyższego.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Czy nie wiecie, że święci świat będą sądzić? I jeśli w was jest sądzony świat, niegodni jesteście sądzeń najmniejszych?
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Nie wiecie że święci świat będą sądzić i jeśli w was jest sądzony świat niegodni jesteście sądzeń najmniejszych
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Zapomnieliście, że to święci będą sędziami świata? Jeśli więc świat ma być przez was sądzony, to czy nie stać was na zajęcie się sprawami pomniejszymi?
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście godni osądzać sprawy pomniejsze?
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Azaż nie wiecie, iż święci będą sądzili świat? A jeźli świat od was będzie sądzony, czyliście niegodni, abyście sądy mniejsze odprawiali?
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Azaż nie wiecie, iż święci będą ten świat sądzić? A jeśli od was świat sądzon będzie, nie godniżeście sądzić rzeczy namniejszych?
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Czyż nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czy nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach?
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze?
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście kompetentni w sprawach tak małej wagi?
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? Jeśli więc wy osądzacie świat, to czyż nie możecie wyrokować w bardziej błahych sprawach?
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Czy nie wiecie, że święci świat będą sądzić? A jeśli świat podlega waszemu sądowi, to czy nie jesteście właściwi do tak małych spraw?
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Wiadomo wam przecież, że to wierzący będą sędziami tego świata. A jeśli sąd nad światem należy do was. to tym bardziej jesteście zdolni do rozstrzygania waszych błahych sporów.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? Jeżeli zaś wy będziecie sądzić świat, to czy nie zasługujecie na to, aby wyrokować w tak błahych sprawach?
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Хіба не знаєте, що світ судитимуть святі? І якщо ви судитимете світ, то чи не є ви гідні судити менші справи?
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Czyż nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat jest przez was sądzony, czy jesteście niegodni najmniejszych sądów?
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Nie wiecie, że lud Boży będzie sądził wszechświat? Skoro macie sądzić wszechświat, to tak błahych spraw nie potraficie osądzić?
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? a jeśli świat ma być przez was sądzony, to czy nie potraficie rozsądzać spraw bardzo błahych?
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Czy nie wiecie, że my, święci, będziemy w przyszłości sądzić ten świat? Skoro więc będziecie sędziami świata, to czy nie możecie rozstrzygać także drobniejszych spraw?