Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:2

I Koryntian rozdział 6 zawiera 20 wersetów.
Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Nie wiecie że święci świat będą sądzić i jeśli w was jest sądzony świat niegodni jesteście sądzeń najmniejszych
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat ma być przez was sądzony, czy nie jesteście godni sądów w [sprawach] najmniejszych?
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Czy nie wiecie, że święci świat będą sądzić? I jeśli w was jest sądzony świat, niegodni jesteście sądzeń najmniejszych?
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Nie wiecie że święci świat będą sądzić i jeśli w was jest sądzony świat niegodni jesteście sądzeń najmniejszych