Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:20

I Koryntian rozdział 6 zawiera 20 wersetów.
Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Zostaliście wykupieni bowiem drogo oddajcie chwałę właśnie Bogu w ciele waszym i w duchu waszym które jest są Boga
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Drogo bowiem zostaliście kupieni.* Chwalcie zatem Boga** w waszym ciele.***[*500 17:1; 530 10:31][**520 12:1; 570 1:20][***530 7:8]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Zostaliście kupieni bowiem (za cenę) szacunku, oddajcie chwałę więc Bogu w ciele waszym*. [* Inne lekcje zamiast "waszym": "waszym i w duchu waszym"; "waszym i w duchu waszym, które są Boga".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Zostaliście wykupieni bowiem drogo oddajcie chwałę właśnie Bogu w ciele waszym i w duchu waszym które jest (są) Boga