Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:5

I Koryntian rozdział 6 zawiera 20 wersetów.
Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Dla zawstydzenia was to mówię. Zatem nie ma wśród was ani jednego mądrego, kto byłby w stanie rozstrzygnąć między jednym a drugim jego bratem?
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Do zawstydzenia wam mówię. Tak nie jest w was żaden mądry, który będzie mógł rozsądzić przez środek* brata jego? [* "przez środek" - w sensie: sprawiedliwie.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Do zawstydzenia wam mówię tak nie jest wśród was mądry ani jeden który będzie mógł rozsądzić każdy pośród brata jego