Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:7

I Koryntian rozdział 6 zawiera 20 wersetów.
Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Już wprawdzie więc całkowicie porażka pośród was jest że sądy macie z sobą przez co nie raczej znosicie niesprawiedliwość przez co nie raczej dajecie się pozbawić
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
W ogóle już to jest waszą porażką, że macie między sobą procesy. Dlaczego raczej nie cierpicie krzywdy? Dlaczego raczej nie ponosicie szkody?*[*240 20:22; 240 24:29; 470 5:39-42; 490 6:28-30; 520 12:17-19; 590 5:15; 670 3:9]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Już więc całkowicie poniżeniem (dla) was jest, że sądy macie z sobą samymi. Przez co nie raczej znosicie niesprawiedliwość? Przez co nie raczej dajecie się pozbawić?
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Już wprawdzie więc całkowicie porażka pośród was jest że sądy macie z sobą przez co nie raczej znosicie niesprawiedliwość przez co nie raczej dajecie się pozbawić