Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:8

I Koryntian rozdział 6 zawiera 20 wersetów.
Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ale wy czynicie niesprawiedliwość i pozbawiacie i te braci
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Tymczasem wy popełniacie niesprawiedliwość i wyrządzacie szkodę, i to braciom.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ale wy czynicie niesprawiedliwość i pozbawiacie, i to braci.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ale wy czynicie niesprawiedliwość i pozbawiacie i te braci