Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:9

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Czy nie wiecie że niesprawiedliwi Królestwa Boga nie odziedziczą nie dajcie się zwieść ani nierządnicy ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy ani zniewieściali ani homoseksualiści
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą?* Nie łudźcie się!** Ani lubieżnicy,*** **** ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy,***** ani mężczyźni oddający swe ciało mężczyznom,****** ani mężczyźni, którzy (z nimi) współżyją,******* ********[*470 5:20; 530 15:50; 550 5:21; 560 5:5][**490 21:8; 530 15:33; 550 6:7; 660 1:16; 690 3:7][***lubieżnik, πόρνος, l. rozpustnik, dziwkarz; może oznaczać współżyjącego z osobą tej samej płci lub cudzołożnika (w G), 530 6:9L.][****530 5:10][*****cudzołożnik, μοιχός.][******mężczyźni oddający swe ciało mężczyznom : μαλακοί ozn. ludzi ustępliwych, miękkich, zniewieściałych, gnuśnych, tchórzliwych, opieszałych, nie umiejących oprzeć się czemuś; ozn. też mężczyzn lub chłopców oddających swe ciało innymi mężczyznom, a także biernego partnera stosunku płciowego między osobami tej samej płci, 530 6:9L.][*******mężczyźni, którzy (z nimi) współżyją : ἀρσενοκοίτης to aktywny partner stosunku płciowego między osobami tej samej płci, por. 610 1:10; 520 1:27 (530 6:9L.).][********610 1:10]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Bożego Królestwa nie dostaną w udziale? Nie łudźcie się: ani nierządni, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani miękcy, ani legający z mężczyznami,
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Czy nie wiecie że niesprawiedliwi Królestwa Boga nie odziedziczą nie dajcie się zwieść ani nierządnicy ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy ani zniewieściali ani homoseksualiści
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają,
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą;
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Azaż nie wiecie, iż niesprawiedliwi królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się: ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani pieszczotliwi, ani samcołożnicy,
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Aza nie wiecie, iż niesprawiedliwi nie osięgą królestwa Bożego? Nie mylcie się: ani porubnicy, ani bałwanom służący, ani cudzołożnicy, ani psotliwi, ani Sodomczycy,
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą,
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy,
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Boga? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani ci, który współżyją z mężczyznami,
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie otrzymają królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą,
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie będą dziedzicami królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani homoseksualiści,
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Wiadomo wam przecież, że ludzie niemoralni nie będą mieli udziału w Królestwie Bożym. Nie miejcie złudzeń! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani niewierni małżonkowie, ani zboczeńcy,
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie osiągną królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Królestwa Bożego nie osiągną rozpustnicy, bałwochwalcy i cudzołożnicy, ludzie nie umiejący się oprzeć rozkoszom i mężczyźni współżyjący ze sobą,
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Або чи не знаєте, що неправедні не будуть спадкоємцями Божого Царства? Не ошукуйте себе: ні розпусники, ні ідолослужителі, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники,
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Boga? Nie prowadźcie na manowce; ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zmysłowi, ani mężołożnicy,
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
To nie wiecie, że niesprawiedliwi nie będą mieć udziału w Królestwie Bożym? Nie łudźcie się - ludzie, którzy współżyją przed małżeństwem, którzy czczą bałwany, którzy już po ślubie współżyją z kimś, kogo nie poślubili, którzy czynnie lub biernie uprawiają homoseksualizm,
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
A czyż nie wiecie, że nieprawi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni utrzymywani do celów sprzecznych z naturą, ani mężczyźni kładący się z mężczyznami,
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
[9-10] Czy nie wiecie, że nieprawi nie będą mieli udziału w królestwie Bożym? Nie łudźcie się! Do królestwa nie wejdą ci, którzy prowadzą rozwiązłe życie lub oddają cześć podobiznom bożków. Nie wejdą tam także ci, którzy popełniają grzech niewierności małżeńskiej, żyją niemoralnie albo są homoseksualistami. W królestwie tym nie będzie również miejsca dla złodziei, ludzi zachłannych, pijaków i tych, którzy obmawiają lub oszukują innych.