Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:9

I Koryntian rozdział 6 zawiera 20 wersetów.
Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Czy nie wiecie że niesprawiedliwi Królestwa Boga nie odziedziczą nie dajcie się zwieść ani nierządnicy ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy ani zniewieściali ani homoseksualiści
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani ludzie nierządni, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani homoseksualiści,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Bożego Królestwa nie dostaną w udziale? Nie łudźcie się: ani nierządni, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani miękcy, ani legający z mężczyznami,
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Czy nie wiecie że niesprawiedliwi Królestwa Boga nie odziedziczą nie dajcie się zwieść ani nierządnicy ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy ani zniewieściali ani homoseksualiści