Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:9

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Czy nie wiecie że niesprawiedliwi Królestwa Boga nie odziedziczą nie dajcie się zwieść ani nierządnicy ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy ani zniewieściali ani homoseksualiści
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą?1) Nie łudźcie się!2) Ani lubieżnicy,3) 4) ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy,5) ani mężczyźni oddający swe ciało mężczyznom,6) ani mężczyźni, którzy (z nimi) współżyją,7) 8)[1)Mt 5:20; 1Kor 15:50; Ga 5:21; Ef 5:5][2)Łk 21:8; 1Kor 15:33; Ga 6:7; Jk 1:16; 1J 3:7][3)lubieżnik, πόρνος, l. rozpustnik, dziwkarz; może oznaczać współżyjącego z osobą tej samej płci lub cudzołożnika (w G), 1Kor 6:9L.][4)1Kor 5:10][5)cudzołożnik, μοιχός.][6)mężczyźni oddający swe ciało mężczyznom : μαλακοί ozn. ludzi ustępliwych, miękkich, zniewieściałych, gnuśnych, tchórzliwych, opieszałych, nie umiejących oprzeć się czemuś; ozn. też mężczyzn lub chłopców oddających swe ciało innymi mężczyznom, a także biernego partnera stosunku płciowego między osobami tej samej płci, 1Kor 6:9L.][7)mężczyźni, którzy (z nimi) współżyją : ἀρσενοκοίτης to aktywny partner stosunku płciowego między osobami tej samej płci, por. 1Tm 1:10; Rz 1:27 (1Kor 6:9L.).][8)1Tm 1:10]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Bożego Królestwa nie dostaną w udziale? Nie łudźcie się: ani nierządni, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani miękcy, ani legający z mężczyznami,
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Czy nie wiecie że niesprawiedliwi Królestwa Boga nie odziedziczą nie dajcie się zwieść ani nierządnicy ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy ani zniewieściali ani homoseksualiści