Porównanie tłumaczeń 1P 1:12

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
którym zostało objawiona, że nie sobie samym, wam zaś służyło to, co teraz zostało oznajmione wam przez ewangelizujących was w Duchu Świętym, który został posłany z nieba, ku czemu pragną zwiastuni zajrzeć.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
którym zostało objawione że nie sobie samym nam zaś służyły one co teraz zostało ogłoszone wam przez tych którzy ogłosili dobą nowinę wam w Duchu Świętym który został wysłany z nieba w które pragną zwiastunowie zajrzeć
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Im to zostało objawione, że nie im samym, lecz wam służyło to, co teraz zostało wam ogłoszone przez ludzi ewangelizujących was w Duchu Świętym* posłanym z nieba;** to, w co pragną wejrzeć aniołowie.***[*590 1:5; 650 2:4][**490 24:49; 510 2:2-4][***560 3:10]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
im zostało objawione, że nie sobie samym, wam zaś służyły co do tego*, co teraz zostało oznajmione wam przez (tych), (którzy ogłosili dobrą nowinę) wam [w] Duchu** Świętym, (który został wysłany) z nieba, za czym pożądają zwiastuni***, (by) zajrzeć. [* Sens: co do przedmiotu proroctw.] [** Inna lekcja zamiast "w Duchu": "Duchem".] [*** Inaczej: "aniołowie". Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
którym zostało objawione że nie sobie samym nam zaś służyły one co teraz zostało ogłoszone wam przez (tych) którzy ogłosili dobą nowinę wam w Duchu Świętym który został wysłany z nieba w które pragną zwiastunowie zajrzeć
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Im też zostało objawione, że sprawy, o których mówią, odnoszą się nie do nich samych, ale do was. Te sprawy są wam obecnie głoszone przez ludzi przemawiających w Duchu Świętym posłanym z nieba. I w te sprawy pragną wejrzeć sami aniołowie.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tem usługiwali, co wam teraz zwiastowano przez tych, którzy wam kazali Ewangieliję przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną patrzyć Aniołowie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Którym objawiono jest, iż nie samym sobie, ale wam tym usługowali, co się teraz wam opowiada przez te, którzy wam Ewanielią przepowiadali przez Ducha Świętego z nieba posłanego, na którego pragną patrzyć aniołowie.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę; a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Im zostało objawione, że nie im samym, lecz wam służyło to, co teraz oznajmili wam ci, którzy głosili Dobrą Nowinę mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. W te sprawy pragną mieć wgląd aniołowie.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Bóg im objawił, że jeszcze nie dla nich przeznaczona jest Ewangelia, którą teraz ogłosili wam apostołowie przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. Nawet aniołowie pragnęliby wniknąć w tę tajemnicę!
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Zostało im objawione, że nie im, a wam miało służyć to, co teraz zostało wam oznajmione za pośrednictwem tych, którzy przekazali wam ewangelię dzięki Duchowi Świętemu posłanemu z nieba. Sami aniołowie pragnęliby w to wejrzeć!
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Zostało im objawione, że nie sobie samym, ale wam miało to wszystko służyć, teraz zaś oznajmili wam o tym głosiciele Dobrej Nowiny, za sprawą Ducha Świętego, zesłanego z nieba; są to sprawy, w które nawet aniołowie chcieliby wnikać.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Zostało im objawione, że nie im, lecz raczej wam służyło to, co teraz zwiastowali wam głosiciele ewangelii za sprawą Ducha Świętego zesłanego z nieba, a w co wgłębić się pragną (nawet) aniołowie.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Їм відкрито було, що не для себе самих, а для нас служило це, що тепер сповіщено вам через благовісників Святим Духом, посланим з неба, на що бажають поглянути ангели.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Im to zostało objawione, że nie samym sobie, ale wam służyli, w tym, co wam teraz zostało oznajmione przez głoszących wam Dobrą Nowinę w Duchu Świętym, który został zesłany z Nieba, i do czego pragną mieć wgląd aniołowie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Zostało im objawione, że mówiąc o tych sprawach, pełnią tę służbę nie dla własnego, lecz dla waszego pożytku. I te właśnie rzeczy zostały teraz obwieszczone wam przez tych, którzy przekazywali wam Dobrą Nowinę przez Ruach Ha-Kodesz posłanego z nieba. Nawet aniołowie pragną wejrzeć w te sprawy!
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Objawiono im, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali rzeczami, które teraz wam zwiastowano przez oznajmiających wam dobrą nowinę za sprawą ducha świętego posłanego z nieba. W rzeczy te pragną wejrzeć aniołowie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Bóg zaś powiedział im, że oni tego nie doczekają, ale wy—tak. I właśnie o tym—z pomocą zesłanego z nieba Ducha Świętego—powiedzieli wam ci, którzy przekazali wam dobrą nowinę. Są to rzeczy, które pragnęliby poznać nawet aniołowie.