Porównanie tłumaczeń 1P 1:17

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
a jeśli Ojca przywołujecie bezstronnie sądzącego według każdego dzieła, w bojaźni [przez] zamieszkiwania waszego czas postępujcie,
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
I jeśli Ojca przywołujecie bez względu na osobę sądzącego według każdego uczynku w strachu przez zamieszkiwanie waszego czasu postępujcie
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Jeśli więc nazywacie Ojcem* Tego, który bezstronnie** sądzi*** każdego**** według dzieła,***** postępujcie w bojaźni****** w czasie swego pielgrzymowania,*******[*50 10:17; 140 19:7; 510 10:34; 520 2:11; 560 6:9; 580 3:25][**670 2:23; 670 4:6][***520 14:10][****230 62:13; 240 24:12; 290 59:18; 300 17:10; 520 2:6; 530 3:8; 540 11:15; 620 4:14; 730 2:23; 730 18:6; 730 20:13; 730 22:12][*****290 64:8; 470 6:9; 490 11:2; 520 8:15; 540 6:18; 550 4:6][******540 7:1; 650 12:28; 670 2:17-18; 670 3:2][*******650 11:13; 670 2:11]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I, jeśli (jako) Ojca przywołujecie (Tego) nie biorąc według twarzy* Sądzącego według każdego pracy, w bojaźni (przez) zamieszkiwania waszego czas zacznijcie się obracać**, [* Sens: nie patrząc na wygląd zewnętrzny czy pozycję społeczną człowieka.] [** Metafora życia etycznego.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
I jeśli Ojca przywołujecie bez względu na osobę sądzącego według każdego uczynku w strachu (przez) zamieszkiwanie waszego czasu postępujcie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
On — bez względu na osobę— sądzi każdego według jego uczynków. Skoro nazywacie Go Ojcem, pielgrzymujcie przez życie jako ludzie świadomi odpowiedzialności wobec Niego.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A jeżeli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni;
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A ponieważ Ojcem nazywacie tego, który bez braku osób każdego sądzi według uczynku, patrzcież, abyście w bojaźni czas pielgrzymowania waszego trawili,
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A jeśli wzywacie Ojca tego, który bez względu na osoby sądzi wedle uczynku każdego: w bojaźni obcujcie czasu przemieszkawania waszego.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego,
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków, postępujcie w bojaźni przez czas waszego życia na ziemi.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bezstronnie sądzi każdego według jego własnych uczynków, w bojaźni Bożej przeżyjcie czas waszego ziemskiego wygnania.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Jeśli Ojcem nazywacie Tego, który, nie patrząc na pozory, sądzi każdego według jego uczynków, to przez czas swego mieszkania na obczyźnie postępujcie z bojaźnią,
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Skoro tego, który sądzi wszystkich bez względu na osobę, ale według uczynków, nazywacie Ojcem, to przez cały czas swojej ziemskiej pielgrzymki trwajcie w bojaźni Bożej.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
A skoro Ojcem nazywacie Tego, który sądzi bezstronnie każdego według jego uczynków, bogobojnie przeżywajcie czas waszego pielgrzymowania,
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І коли Батьком звете того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя,
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A jeśli nazywacie Ojcem Tego, co nie ma względu na osobę oraz sądzi każdego według czynu w bojaźni spędzajcie czas waszego pobytu na obczyźnie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
A jeśli zwracacie się jako do Ojca do Tego, który sądzi bezstronnie na podstawie czynów każdego człowieka, powinniście z bojaźnią wieść swój doczesny żywot na ziemi.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
A jeśli wzywacie Ojca, który osądza bezstronnie, według uczynku każdego człowieka, to postępujcie z bojaźnią w czasie, gdy jesteście osiadłymi przybyszami.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Jeśli Boga, który jest bezstronnym sędzią ludzkich czynów, nazywacie swoim Ojcem, okazujcie Mu respekt do końca waszego życia na ziemi.