Porównanie tłumaczeń 2P 1:1

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Szymon Piotr, sługa i wysłannik Jezusa Pomazańca, [do tych] równie cenną nam otrzymawszy w udziale wiarę w sprawiedliwości Boga naszego i Zbawcy Jezusa Pomazańca:
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy w sprawiedliwości naszego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równie cenną jak nasza:
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Szymon* Piotr, niewolnik i wysłannik** Jezusa Pomazańca***, (tym)**** równą szacunkiem nam (którzy dostali w udziale) wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Pomazańca: [* Ściśle według oryginału "Symeon". Niektóre lekcje mają formę bliższą naszemu "Szymon".] [** W formie spolszczonej: "apostoł". Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.] [*** Tu i dalej znaczenie etymologiczne; normalnie już jak imię własne: "Chrystus".] [**** Rodzajniki greckie pierwotnie były zaimkami wskazującymi.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Szymon Piotr niewolnik i wysłannik Jezusa Pomazańca (tym) równie cenną nam którzy dostali w udziale wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela naszego Jezusa Pomazańca
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy ze względu na sprawiedliwość naszego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie cenną jak nasza:
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Szymon Piotr, sługa i Apostoł Jezusa Chrystusa, tym, którzy równie z nami kosztownej wiary dostali przez sprawiedliwość Boga naszego i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Szymon Piotr, sługa i Apostoł Jezusów Chrystusów, tym, którzy równą z nami wiarę otrzymali przez sprawiedliwość Boga naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie godną czci jak i nasza:
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza:
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę tak samo godną, jak i nasza:
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy otrzymali od sprawiedliwego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa wiarę równie cenną jak nasza.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki wierności naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali udział w wierze równej wartością naszej:
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Ja, Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, piszę ten list do tych, którzy od naszego sprawiedliwego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, otrzymali dar wiary równie cennej jak nasza.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, tym, którzy dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali tę samą, co my, cenną wiarę.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Симон-Петро, раб і посланець Ісуса Христа, до тих, що одержали віру, рівноцінну нашій, завдяки праведності нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy z nami dostali równie wartościową wiarę w sprawiedliwości naszego Boga oraz naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Szim'on Kefa, niewolnik i wysłannik Jeszui Mesjasza, do tych, którzy poprzez sprawiedliwość naszego Boga i naszego Wyzwoliciela Jeszui Mesjasza otrzymali ten sam rodzaj ufności co my:
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Szymon Piotr, niewolnik i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki prawości naszego Boga, a także Wybawcy, Jezusa Chrystusa, dostąpili wiary równie cennej jak nasza:
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Ja, Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, piszę do wszystkich, którzy—podobnie jak my—wierzą sprawiedliwemu Bogu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi.