Porównanie tłumaczeń 2P 1:13

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Sprawiedliwym zaś uznaję, o ile jestem w tym namiocie, pobudzać was w przypominaniu,
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Za słuszne zaś uważam, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
(Za) sprawiedliwe zaś uznaję, (by) przez jaki jestem w tym osiedleniu*, rozbudzać** was przez przypomnienie, [* Zamiennie o powłoce ciała.] [** Metafora zachęty do czuwania.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
(Za) sprawiedliwe zaś uznaję przez jaki jestem w tym namiocie pobudzać was przez przypomnienie