Porównanie tłumaczeń 2P 1:19

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I mamy jeszcze mocniejsze prorocze słowo, [w] którym dobrze czyńcie, kierując się jak [na] lampę świecącą w ciemnym miejscu, aż kiedy dzień zaświtałby i gwiazda poranna wzeszłaby w sercach waszych.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Mamy też jeszcze mocniejsze, prorockie słowo; [i] dobrze czynicie, jeśli trzymacie się go jak lampy świecącej w ciemnym miejscu, dopóki nie zaświta dzień i gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I mamy (jako) coraz mocniejsze prorocze słowo, (do) którego pięknie czynicie kierując się jak (do) kaganka, ukazującego się w mrocznym miejscu, aż do kiedy dzień zacznie prześwitywać i jutrzenka* wzejdzie w sercach waszych; [* O tzw. gwieździe porannej. Ściśle według etymologii: "niosąca światło".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
i mamy jeszcze mocniejsze prorocze słowo (do) którego dobrze czynicie zwracając uwagę jak (na) lampę świecącą w ciemnym miejscu dopóki kiedy dzień zaświtałby i gwiazda wzeszłaby w sercach waszych