Porównanie tłumaczeń 2P 1:2

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
łaska wam i pokój niech się pomnaża w poznaniu Boga i Jezusa Pana naszego.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Łaska wam i pokój niech się pomnożą w [prawdziwym] poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
łaska wam i pokój oby został pomnożony przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Łaska wam i pokój oby został pomnożony w poznaniu Boga i Jezusa Pana naszego