Porównanie tłumaczeń 2P 1:3

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ponieważ wszystko nam Boska moc Jego do życia i pobożności dała przez [dogłębne] poznanie [Tego], powoławszy nas [dla] Swojej chwały i cnoty,
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Jak wszystkie nam boska moc Jego do życia i pobożności którym jest dane przez poznanie Tego który wezwał nas przez chwałę i cnotę
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Jak wszystko,* (co należy do) Boskiej Jego mocy,** zostało nam do życia*** i pobożności**** ***** darowane przez (dogłębne) poznanie Tego, który nas powołał****** przez własną******* chwałę******** i cnotę,********* **********[*520 1:20][**530 1:5][***10 2:9; 230 36:10; 500 1:4; 500 3:16; 500 10:10; 500 14:6; 510 11:18; 520 5:10; 520 6:4; 580 3:4; 610 6:12; 630 1:2; 690 1:2; 690 5:12; 730 2:7; 730 22:1-2][****pobożność, εὐσέβεια : postawa szacunku wobec Boga i stosowanie się do Jego woli (zob. 610 3:16;610 6:11), w tym przyp. lm abstrakcji: εὐσεβείαις.][*****610 2:2; 610 3:16; 610 4:7-8; 610 6:3; 620 3:12; 630 1:1; 630 2:12; 680 1:6][******520 8:28; 590 2:12; 600 2:14; 620 1:9; 670 2:9; 670 3:9; 670 5:10; 680 1:10][*******własną : zaim częsty u Piotra, np.: 670 3:15; 680 2:16-22.][********500 17:22; 520 1:23; 520 3:23; 520 5:2; 520 6:4; 520 8:18; 520 9:23; 530 2:7; 540 4:17; 560 1:17; 560 3:16; 580 1:27; 580 3:4; 650 2:10][*********cnotę, ἀρετή, l. czcigodność, szlachetność, wspaniałość, wybitność, znakomitość, zacność (por. cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie, oraz teologiczne: wiarę, nadzieję, miłość), zob. w. 5.][**********670 2:9]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ponieważ wszystko nam Boska moc Jego (to) do życia i nabożności (dała w darze) przez uznanie (Tego), (który powołał) nas (dla) własnej chwały i sławy*, [* Inna lekcja zamiast "(dla) własnej chwały i sławy": "przez chwałę i sławę".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Jak wszystkie nam boska moc Jego do życia i pobożności którym jest dane przez poznanie (Tego) który wezwał nas przez chwałę i cnotę