Porównanie tłumaczeń 2P 1:4

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
przez które drogie i największe nam obietnice dane w darze, aby przez te stalibyście się Boskiej uczestnikami natury, uciekłszy [tej] na świecie żądzy zniszczenia.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
przez które dane nam zostały drogocenne i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy uszli zepsucia, które w tym świecie [jest] w żądzach.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
z powodu czego szacowne i największe nam rzeczy obiecane dał w darze*, aby poprzez te stalibyście się Boskiej wspólnikami natury, uciekłszy od (tego) na świecie przez pożądanie zniszczenia. [* Możliwy przekład: "są dane w darze".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
przez które największe nam i drogie obietnice które są dane aby przez nie stalibyście się boskiej uczestnicy natury uciekłszy na świecie przez pożądanie zepsucie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia tego, które jest na świecie w pożądliwościach.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
przez którego nawiętsze i kosztowne obietnice nam darował, abyście się przez nie zstali uczestnikami Boskiego przyrodzenia, odbieżawszy skażenia tej pożądliwości, która jest na świecie.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim stali uczestnikami Boskiej natury, skoro wyrwaliście się z zepsucia [wywołanego] na świecie żądzą.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Przez to zostały nam dane cenne i najważniejsze obietnice, abyście dzięki nim stali się uczestnikami natury Boga, gdy wyrwiecie się z zepsucia, jakie na tym świecie wynika z pożądliwości.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Przez nie otrzymaliśmy cenne i ważne obietnice, aby stać się uczestnikami Bożej natury i uchronić się przed zepsuciem spowodowanym powszechną w świecie żądzą.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Dlatego podarował nam drogocenne i bardzo wielkie obietnice, abyście opierając się na nich stali się uczestnikami Boskiej natury, o ile obronicie się przed zepsuciem, które jest w świecie z powodu żądzy.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
W ten sposób otrzymaliśmy cenne i bardzo ważne obietnice, że staniecie się uczestnikami Boskiej natury i uchronicie się przed niszczącym pożądaniem, rozpowszechnionym na świecie.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Dzięki nim dane nam zostały cenne i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury, uchroniwszy się od zepsucia, jakie w świecie szerzy pożądliwość.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками Божественної природи, уникнувши світового тління у хтивости.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Dlatego dał nam w darze największe oraz kosztowne obietnice, abyście pośród nich stali się współuczestnikami Boskiej natury, gdy uciekliście od tego, co jest na świecie w pragnieniu deprawacji.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Przez nie dał nam cenne i nadzwyczaj wielkie obietnice, tak abyście mogli przez nie zyskać udział w naturze Bożej i uniknąć skażenia, jakie sprowadziły na świat złe pragnienia.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Przez nie wspaniałomyślnie dał nam drogocenne i niezrównane obietnice, abyście dzięki nim stali się współuczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy skażenia, które jest na świecie wskutek pożądliwości.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Bóg spełnił swoje cudowne i wspaniałe obietnice, sprawiając, że Jego natura stała się waszą naturą, przez co wyrwaliście się z niewoli złych pragnień i uwolniliście się od wpływu tego zepsutego świata.