Porównanie tłumaczeń 2P 1:6

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
w zaś poznaniu opanowanie, w zaś opanowaniu wytrwałość, w zaś wytrwałości pobożność,
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
poznaniu zaś opanowania, opanowaniu zaś wytrwałości, wytrwałości zaś pobożności,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
przez zaś poznanie wstrzemięźliwość, przez zaś wstrzemięźliwość wytrwałość, przez zaś wytrwałość nabożność,
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
przez zaś poznanie opanowanie przez zaś opanowanie wytrwałość przez zaś wytrwałość pobożność