Porównanie tłumaczeń 1J 4:10

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
W tym jest miłość, nie że my ukochaliśmy Boga, ale że On ukochał nas i wysłał Syna Jego, przebłaganie za grzechy nasze.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
W tym jest miłość nie że my umiłowaliśmy Boga ale że On umiłował nas i wysłał Syna Jego przebłaganie za grzechy nasze
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
W tym jest miłość, nie że my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako przebłaganie* za nasze grzechy.[*690 2:2]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
W tym jest miłość, nie że my umiłowaliśmy Boga, ale że on sam umiłował nas i wysłał Syna jego, przebłaganie* za grzechy nasze. [* Ofiarę przebłagalną.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
W tym jest miłość nie że my umiłowaliśmy Boga ale że On umiłował nas i wysłał Syna Jego przebłaganie za grzechy nasze
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
W tem jest miłość, nie iżbyśmy my umiłowali Boga, ale iż on umiłował nas i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
W tym jest miłość, nie jakobyśmy my umiłowali Boga, ale iż on pirwszy umiłował nas, i posłał Syna swego ubłaganiem za grzechy nasze.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna, jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Miłość w tym się wyraża, że nie my [pierwsi] zaczęliśmy miłować Boga, lecz że On umiłował nas i posłał swojego Syna jako przebłaganie za nasze grzechy.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Nie na tym polega miłość, że my pokochaliśmy Boga, lecz na tym, że on nas kocha i posłał swego Syna, aby się ofiarował na przebłaganie za nasze grzechy.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Na tym zaś polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz że On nas umiłował i posłał swego Syna jako przebłagalną ofiarę za grzechy nasze.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Любов не в тому, що ми полюбили Бога, але в тому, шо він полюбив нас - і послав свого Сина як очищення за наші гріхи.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
W tym zaś jest miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że On nas umiłował; zatem posłał swojego Syna jako przebłaganie za nasze grzechy.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Oto, czym jest miłość: nie że myśmy ukochali Boga, ale że On ukochał nas i posłał swego Syna, aby był kapparą za nasze grzechy.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Miłość nie w tym się przejawia, że my umiłowaliśmy Boga, lecz że on nas umiłował i posłał swego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Miłość ta nie polega na tym, że my pokochaliśmy Boga, ale że On pokochał nas! Dlatego właśnie posłał swojego Syna, aby został On złożony w ofierze za nasze grzechy.