Porównanie tłumaczeń 1J 4:10

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
W tym jest miłość, nie że my ukochaliśmy Boga, ale że On ukochał nas i wysłał Syna Jego, przebłaganie za grzechy nasze.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
W tym jest miłość nie że my umiłowaliśmy Boga ale że On umiłował nas i wysłał Syna Jego przebłaganie za grzechy nasze
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
W tym jest miłość, nie że my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako przebłaganie* za nasze grzechy.[*690 2:2]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
W tym jest miłość, nie że my umiłowaliśmy Boga, ale że on sam umiłował nas i wysłał Syna jego, przebłaganie* za grzechy nasze. [* Ofiarę przebłagalną.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
W tym jest miłość nie że my umiłowaliśmy Boga ale że On umiłował nas i wysłał Syna Jego przebłaganie za grzechy nasze