Porównanie tłumaczeń 1J 4:11

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ukochani, jeśli tak Bóg ukochał nas, i my powinniśmy siebie nawzajem kochać.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Umiłowani jeśli tak Bóg umiłował nas i my powinniśmy jedni drugich miłować
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Ukochani, jeśli Bóg nas tak ukochał, i my winniśmy kochać siebie nawzajem.*[*470 18:33]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Umiłowani, jeśli tak Bóg umiłował nas, i my winniśmy jedni drugich miłować.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Umiłowani jeśli tak Bóg umiłował nas i my powinniśmy jedni drugich miłować
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Najmilsi! ponieważ nas tak Bóg umiłował, i myśmy powinni jedni drugich miłować.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Namilejszy, jeśli nas Bóg tak umiłował, i myśmy powinni jeden drugiego miłować.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my powinniśmy miłować się wzajemnie.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, to my również powinniśmy miłować się wzajemnie.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my powinniśmy miłować się wzajemnie.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Moi drodzy, skoro Bóg nas tak bardzo ukochał, również my powinniśmy kochać się wzajemnie.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Улюбленні, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Umiłowani, skoro Bóg nas tak umiłował i my jesteśmy zobowiązani miłować jedni drugich.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Ukochani przyjaciele, jeśli Bóg w ten sposób nas ukochał, my podobnie powinniśmy kochać się wzajemnie.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my mamy obowiązek miłować się wzajemnie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Kochani, skoro Bóg okazał nam tak wielką miłość, to my również powinniśmy się nawzajem kochać.