Porównanie tłumaczeń 1J 4:15

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Kto jeśli wyznałby, że Jezus jest Synem Boga, Bóg w nim pozostaje i on w Bogu.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Który kolwiek wyznałby że Jezus jest Syn Boga Bóg w nim pozostaje i on w Bogu
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Ktokolwiek przyzna, że Jezus jest Synem Boga,* w tym trwa Bóg, a on w Bogu.**[*470 14:33; 690 5:5][**690 2:6; 690 3:24]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Który wyzna, że Jezus jest Synem Boga, Bóg w nim pozostaje i on w Bogu.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Który- kolwiek wyznałby że Jezus jest Syn Boga Bóg w nim pozostaje i on w Bogu
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Ktokolwiek przyzna, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a on w Bogu.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Ktobykolwiek wyznał, iż Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Kto by kolwiek wyznał, iż Jezus jest Syn Boży, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
W tym, kto wyzna, że Jezus jest Synem Boga, Bóg pozostaje, a on w Bogu.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, w tym przebywa Bóg, a on w Bogu.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Ktokolwiek przyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim przebywa, a on w Bogu.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
[brak w druku - tekst z nagrania] Jeżeli więc ktoś wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa z nim w społeczności, a on z Bogiem.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Ktokolwiek wyznaje, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a on w Bogu.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Коли хто визнає, що Ісус - Божий Син, то в ньому Бог перебуває, а він - у Бозі.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Kto wyznał, że Jezus jest Synem Boga Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Jeśli ktoś uznaje, że Jeszua jest Synem Bożym, Bóg pozostaje w jedności z nim, a on z Bogiem.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Kto wyznaje, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, z takim Bóg pozostaje w jedności, a on w jedności z Bogiem.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Ten, kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, trwa w jedności z Bogiem, a Bóg—z nim.