Porównanie tłumaczeń 1J 4:15

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Kto jeśli wyznałby, że Jezus jest Synem Boga, Bóg w nim pozostaje i on w Bogu.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Który kolwiek wyznałby że Jezus jest Syn Boga Bóg w nim pozostaje i on w Bogu
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Ktokolwiek przyzna, że Jezus jest Synem Boga,* w tym trwa Bóg, a on w Bogu.**[*470 14:33; 690 5:5][**690 2:6; 690 3:24]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Który wyzna, że Jezus jest Synem Boga, Bóg w nim pozostaje i on w Bogu.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Który- kolwiek wyznałby że Jezus jest Syn Boga Bóg w nim pozostaje i on w Bogu